«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫСЫ» ғылыми-техникалық журналы 2008 жылы құрылды және «Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының мерзімді басылымы болып табылады.

RU | EN

логотип Вестник АУЭС

ISSN 1999 - 9801

Импакт фактор 0,154

Тіркеу

Для подачи статьи нужно зарегистрироваться на сайте. Для регистрации заполните нижеуказанные пункты.

Контактная и личная информация